شرکت بازرگانی نرسی با بهره گیري بهینه از فناوري هاي روز در امر فروش، بازاریابی و لجستیک از سال1382 فعالیت خود را آغاز نمود. در همان ابتداي فعالیت در راستاي برطرف کردن بخشی از نیازهای بازارهاي محلی اقدام نمود. این شرکت با بهره مندي از تولیدات شرکت هاي قطعه ساز مطرح کشور کهبه عنوان نقطه عطفی براي شرکت به حساب می آید توانسته است از نظر فنی رضایت مشتریان را جلبکرده و جایگاه ویژه اي را در بین رقبا براي شرکت بوجود آورد. شرکت بازرگانی نرسی صرف نظر ازاندازه، مقیاس، قدمت و سابقه خود با عقد قرارداد نمایندگی با شرکتهای مختلف من الجمله شرکت پارت پلاستیک خراسان مترصد در توسعه فضای کسب و کار خود می باشدپلاستیک خراسان، تولید کننده انواع قطعات سوخت رسانی و هوا رسانی انواع می باشد. (injection) و تزریق پلاستیک (body molding) خودروهای سواری به روش بادی تولیدات این شرکت بر اساس استانداردهای معتبر ملی و جهانی و به عنوان اصلی ترین منبع تأمین باک و گلویی پلاستیکی و سیستمهای هوا رسانی خودرویی شرکت ایران خودرو و ساپکو می باشد. از افتخارات این شرکت، انتخاب سازنده برتر در سال 1389 در حوزه تأمین و کیفیت از شرکت ساپکو و
سال 1392 به عنوان واحد نمونه صنعت استان می باشد.