11سال

 سابقه تولید

شرکت بازرگانی نرسی با بهره گیری بهینه از فناوری های روز در امر فروش، بازاریابی و لجستیک از سال1382 فعالیت خود را آغاز نمود.

درباره ما

کیفیت را از نرسی بخواهید

شرکت بازرگانی نرسی با بهره گیری بهینه از فناوری های روز در امر فروش، بازاریابی و لجستیک از سال1382 فعالیت خود را آغاز نمود. در همان ابتدای فعالیت در راستای برطرف کردن بخشی از نیازهایبازارهای محلی اقدام نمود. این شرکت با بهره مندی از تولیدات شرکت های قطعه ساز مطرح کشور کهبه عنوان نقطه عطفی برای شرکت به حساب می آید توانسته است از نظر فنی رضایت مشتریان را جلبکرده و جایگاه ویژه ای را در بین رقبا برای شرکت بوجود آورد.

نرسی

قطعات یدکی خودرو

برندها