دریچه گاز 

تا اواخر دهه 1980، اکثر خودروها کنترل دریچه گاز نسبتاً ساده ای داشتند. با قرار دادن پا روی پدال گاز دریچه گاز باز شده و هوا وارد موتور می شود .
بعد از ترکیب شدن سوخت و هوا وارد موتور می شود .درصورتی که می خواستید قدرت بیش تر یبه موتور بیورید باید فشار بیش تری به موتور وارد می کردید
و فششار بیش تر به معنای فشار دادن پدال گاز بیش تر می باشد . بدین صورت دریچه گاز بازتر می‌شد و به ماشین قدرت بیشتری می‌داد.

اما دریچه گاز برقی با استفاده از وارد شدن نیروی الکتریکی وارد مدار می شود .  از سیگنال های الکترونیکی به جای مکانیکی برای کنترل دریچه گاز استفاده می کند.
اینیعنی زمانی که شما پای خود را روی پدال گاز می گذرید  به جای باز کردن دریچه گاز، یک ماژول پدال گاز را فعال می کنید که فشاری را که روی پدال وارد می کنید
به جای مکانیکی کار کردن به  سیگنال الکتریکی تبدیل میشود . سپس آن سیگنال به یک واحد کنترل الکترونیکی ارسال می‌شود که ورودی‌های شما و همچنین متغیرهای خارجی
را در نظر می‌گیرد تا دریچه گاز را برای عملکرد بهتر و بهینه باز کند

دریچه گاز برقی در مقابل دریچه گاز سیمی 

دریچه گاز برقی نیز همانند سیمی نیازمند یک نیروی اولیه ی مکانیکی است اما دریچه گاز برقی بسیار کارآمد تر سریع تر از دریچه گاز سیمی
عمل می کند .  در دریچه گاز سیمی به دلیل درگیر شدن قطعات مکانیکی زیاد برای عملکرد دریچه گاز ما قطعات زیادی را برای این کار درگیر
می کردیم و در نتیجه اصطحلاک بیش تری به موتور وارد میشد .

اما در دریچه گاز برقی قطعات کم تری درگیر هستند وب یش تر این انتقال توسط سیگنا های الکتریکی و سیستم برقی کار می کند . در نتیجه اصطحلاک کم تری
را برای قطعات داریم .

بالارفتن امنیت با دریچه گاز برقی 

اما شاید برایتان سوال باشد که چگونه این اتفاق رخ می دهد .در دریچه گر برقی سیستم  الکترونیکی دریچه گازی ایمنیبیش تری  را نسبت به
دریچه گاز سیمی ارائه  می‌کنند. در یکدریچه گاز سیمی ، دریچه گاز تنها به ورودی راننده متکی است تا تصمیم بگیرد که چقدر باز یا بسته شود
با یک سیستم کنترل الکترونیکی دریچه گاز، واحد کنترل اصلی نه تنها ورودی های پای راننده را روی پدال گاز می خواند، بلکه ورودی چرخ هایی
که در حال لیز خوردن، چرخ هایی که چسبندگی دارند، سیستم فرمان و ترمزها را نیز بررسی می کند و به تصحیح خطای راننده کمک می کند.

ودر نتیجه  ماشین را تحت کنترل نگهمی دارد .  به عبارت دیگر، یک سیستم کنترل دریچه گاز می تواند عوامل متعددی را که روی خودرو تأثیر می گذارد
متعادل کند. سرعت و جهت – نه فقط یک پا روی پدال می باشد .

تنها مشکلی که این سیستم دارد 

تنها نگرانی که این سیستم دارد و شرکت تویوتا را به نگرانی وا داشت این بود که به دلیل الکتریکی بودن این سیستم و درگیر بودن سیستم
مغناتیسی در این دریچه گاز در اثر اصابت و یا مجاورت با نیروی الکتریکی این سیستم تحت تاثیر قرار نگیرد و آسیب نبیند .

این نگرانی پس از مدتی برطرف شد و مشخص شد که به این سادگی ها یک سیستم الکتریکی دچار آسیب نمی شود .

نتیجه گیری 

امروزه شرکت های خودروسازی ایرانی هم حتی مدل های قبلی را مجهز به دریچه گاز برقی نموده اند . دریچه گاز برقی
شتاب بیش تری را به خودرو می دهد و هم چنین در دریچه گاز برقی اصطحلاک کم تری را در مقایسه با دریچه گاز معمولی
یا سیمی شاهد هستیم . تنها نکته ای که در این میان وجود دارد کیفیت قطعه می باشد . در صورت پایین ودن کیفیت قطعه شما
مجبور به تعویض کلی دریچه گاز می شوید و همنند دریچه گاز سیمی با آن مدارا نمی شود کرد .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *