علائم خرابی منیفولد

منیوفیلد هوا چیست ؟

  منیوفیلد هوا منیفولد هوای ابزار یا منیفولد توزیع هوا یک محفظه به شکل لوله (منیفولد) است که دارای چندین ... Read More